Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/archikacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/archikacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Proč s námi | Archika
Title Image

Proč s námi

PRACUJEME PRO UVĚDOMĚLÉ ZÁKAZNÍKY

Pokud jste již nějakou stavbu v minulosti realizovali, jistě oceníte, že při realizaci nového záměru naší společností bude z Vaší strany nutná pouze nezbytná součinnost, avizovaná dopředu, kdy budete vedeni celým procesem až do předání klíčů tak, abyste nemuseli přizpůsobovat stavbě Vaše časové či jiné zvyklosti.

Pokud uvažujete o tom, že Vaši stavbu budete realizovat s několika různými firmami (či živnostníky), tzn. budete sami řídit jejich průběžnou technickou a časovou koordinaci, doporučujeme Vám hledat jiného dodavatele. Realizujeme sice i jen hrubé stavby či jiné ucelené celky, ale obecně pouze takové projekty a stavby, kde můžeme objednavateli na základě smlouvy o dílo garantovat realizaci stavby ve stanoveném čase a v odpovídající kvalitě, což při nemožnosti ovlivnit ostatní účastníky stavby není dost dobře možné. Řízení procesu stavby je tedy součástí naší práce.

Stavba je totiž soubor mnoha činností vyžadující:

  1. vysoké odborné znalosti
  2. orientaci v moderních technologiích a stavebních postupech
  3. zkušenosti vedoucích pracovníků z předchozích akcí
  4. zkušenosti, ale také i ochotu stavebních dělníků a řemeslníků dělat kroky přesně tak, jak jsou od nich vedoucími pracovníky vyžadovány a následně kontrolovány. Ty se totiž mnohdy projeví např. u pasivních domů až při finálním měření neprůvzdušnosti obálky (tzv. blower door test), kdy dům ve zkouškách nevyjde vzduchotěsně a hrozí statisícové škody.
Pokud si toto uvědomujete a vyžadujete i Vy, jistě se přidáte k našim spokojeným zákazníkům. Ostatně zeptejte se na zkušenosti s námi přímo jich.

CO NAŠI ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÍ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ A STAVEBNÍ FIRMA V JEDNOM

Většina dodavatelů staveb nemá projektovou přípravu + stavbu tak provázanou jako ARCHIKA. Obvykle jednu z činností (většinou projektování) zajištují, avšak externě u třetí osoby, tj. s větším rizikem nekvality i nedodržení termínu. ARCHIKA vyřeší Vaše bydlení s minimem starostí a nároků na Vás – stačí nám pouze Vaše součinnost.
Každá stavba se staví se změnami. Pokud projektovou část řeší taktéž naše firma, zkrátíme tento proces. Technická řešení jsou navržena, zpracována a naceněna velmi rychle.

Znalosti získané ve stavební části společnosti a sledování nových materiálů, technických řešení a trendů v části projektové nám umožňuje vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Naši projektanti jsou běžně přítomni na stavbách které řešili a nyní se jim zhmotňují v realitu.

ZKUŠENOSTI SOUSTAVNĚ DOPLŇOVANÉ ODBORNÝMI ZNALOSTMI

Máme zkušenosti s neobvyklými požadavky – umíme si poradit se speciálními či atypickými konstrukcemi, velkoformátovými okny, prostorovými rámy, rohovými okny bez jakékoliv podpory apod. Zkoordinovat a postavit velkorozponové stropy, na přání architekta realizovat 10 m dlouhé pásové okno, vybudovat šikmou pevnou střechu se zatravněním a výsadbou, a to vše v pasivním standardu – to mnoho stavebních firem neumí.

CELÝ PROCES OD JEDNOHO DODAVATELE

Pro většinu klientů zajišťujeme obvykle celý proces výstavby – od úvodní studie, přes projektovou dokumentaci, vyřízení povolení stavby, následnou realizaci až po kolaudaci. Ti pak oceňují zejména zbavení se starostí na minimum nutného.

KOMUNIKACE S JEDNOU KOMPETENTNÍ OSOBOU

Investor komunikuje vždy s oprávněnou osobou, kdy jednatel je současně obchodní manažer pro fázi projektu, další jednatel pro fázi stavby. Díky tomu lze bez prodlev a konzultací přímo s naším vedením dohodnout vše, co je potřebné.

PEVNÝ TERMÍN A PEVNÁ CENA

Pevný termín dokončení je podstatný pro plánování, rodinné finance i úvěrující banku. Při stavbě svépomocí je obvyklý skluz v řádů měsíců až let, nedodržený rozpočet a obvykle i ne stoprocentní technické řešení některých detailů, což je dáno přirozeným vlivem neodborného vedení a střídání různých subdodavatelů v průběhu stavby.

Díky našim zkušenostem je cena stanovená ve smlouvě o dílo pevná a zaručuje, že se rozpočet stavby bezdůvodně nenavýší, pakliže není klientem požadováno jiné plnění než bylo dohodnuto. Oproti stavbě svépomocí systémem postavíme a uvidíme, je to jistě výhoda.

UŠETŘENÝ ČAS

Pokud realizujeme u stavby i projekt, lépe odhadneme, kdy budou získána potřebná povolení a kdy bude moci být zahájena stavba. S klientem dlouhodobě vedeme dialog, lépe se vzájemně poznáváme, což v celkovém důsledku urychluje realizaci procesu výstavby.

JEDEN DODAVATEL, JEDNA ZÁRUKA

Pokud stavbu i projektujeme, v případě závady nevzniká spor o to, kdo za vadu může. V tomto případě je záruka absolutní, ať už se jedná o vadu stavby nebo projektu.

Protože ARCHIKA funguje dlouho a řádně, své závazky stran záručních oprav si beze zbytku plníme. Díky odbornosti osob odpovědných za průběh stavby jsme schopni poskytovat záruku v délce až 5 let. Na některé části stavby až 10 let.

Společnost je řádně pojištěna a garantuje tak stavebníkovi i případné plnění za škody, které by způsobily vnější vlivy nebo její zaměstnanci či subdodavatelé v průběhu stavby.

NEPOŽADUJEME ZÁLOHU

Cena prací je fakturována na základě odsouhlaseného soupisu prací 1x za měsíc. Zejména klienti, kteří stavbu financují úvěrem, oceňují, že k datu vystavení první faktury již mají na pozemku bankou požadovanou prostavěnost, tedy že je vždy prostavěno více, než o jaké proplacení se v bance žádá.

DOSTANETE VÍC

Nepotřebujete složitě a dlouho z více míst zjišťovat, co vše potřebné musíte pro všechny fáze realizace výstavby zajistit. Všechny informace dostanete u jedné firmy a dokonce u jedné osoby.

Komplexní zajištění realizace stavebního záměru od projektu po kolaudaci, ale i přístup a kvalitu služeb tradičně oceňují nejen některé firmy, pro které realizujeme stavby opakovaně, ale v mnoha případech také rodiny, kdy není výjimkou, že postupně realizujeme stavby pro sourozence či vzdálenější příbuzenstvo.