Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/archikacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/archikacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Projektujeme | Archika
Title Image

Projektujeme

Naše projekční kancelář Vám připraví kompletní projektovou dokumentaci a zajistí veškerou inženýrskou činnost potřebnou od vydání příslušných stavebních povolení až po kolaudaci. Co jednotlivé kroky zahrnují?

Máte od architekta zpracovanou studii domu a nyní hledáme projektanta, který by Vám ji rozpracoval do podoby dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace?
Nebo máte svoji jasnou představu, skicu, či se Vám líbí některá z našich realizací?

Připravíme Vám studii stavby od úvodní skici, přes plošnou či objemovou studii až po případný fotorealistický návrh.

Mnozí naši klienti (dnes již zkušení stavebníci) potvrdí, že více úvodních návrhů a kvalitní studie se projeví ekonomicky kladně i v dalších stupních prováděcí dokumentace.

Provádíme výpočty provozních nákladů stavby pro různé úrovně zateplení a různé zdroje vytápění, což je nadstavbou zákonem požadovaného průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Z toho pak vychází doporučení k realizaci pro Váš konkrétní případ stavby.

Připravujeme je v různém rozsahu – od odhadu nákladů, až po podrobný položkový rozpočet. Díky synergii se stavební částí firmy lze cenu lépe predikovat, třeba na základě podobných objektů, které jsme již stavěli či orientaci ve změnách cen materiálů v průběhu roku.

Projektová dokumentace zahrnuje tvorbu samotného projektu stavby v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Samozřejmostí úplnosti dodávky je vždy i zajištění nutných vstupních podkladů, měření, posudků, průzkumů aj.
Klienti oceňují i naši inženýrskou činnost, tedy zajištění vydání povolení stavby i skutečnost, že sami nejsou nuceni dodávat a koordinovat žádnou část projektu, ani jednat s mnoha rozličnými úřady či správci inženýrských sítí.
Zpracováváme veškeré stupně projektové dokumentace, výborně se orientujeme ve stavebním i správním právu, čehož dokladem je množství klientů, kteří nás oslovují na doporučení svých známých pro vyřešení specifického či jinak právně, územně či stavebně složitého zadání.

S projekty i stavbami pasivních rodinných domů máme velké zkušenosti, desítky realizací a praxí ověřené stavební postupy i volbu materiálů.

Ve spolupráci s energetickým auditorem za Vás vyřešíme celý proces dotace – projekt + audit + žádost + administraci + doložení dokladů a faktur. Náš úkol končí až vyplacením dotace na účet klienta.

Pasivní dům představuje jakýsi certifikát kvality projekční kanceláře a díky blower door testu po dokončení stavby i certifikát kvality stavebního provedení. Čím kvalitněji je detail proveden v projektu, tím méně problémů k řešení má stavební dělník.

S požadavkem na pasivní dům však ne vždy přicházejí sami klienti. Mnohdy k tomuto návrhu přistupuje sama naše projekční kancelář po úvodní studii, čehož lze díky optimalizaci skladeb konstrukcí, případně velikostí oken a stínění či jinou dílčí úpravou dosáhnout. Existují tyto případy:

  1. dům je už i tak vybaven a zateplen, taktéž tvarově dává smysl, aby se za malých vícenákladů stal pasivním => doporučíme vytvořit dům pasivní a čerpat dotaci
  2. dům nelze za ekonomicky rozumných nákladů zpasivnit – pak většinou provádíme optimalizaci na kvalitní nízkoenergetický dům, který není svázán dalšími podmínkami dotace, a přesto funguje na velmi nízkých provozních nákladech srovnatelných s pasivním domem – nenavrhujeme pasiv za každou cenu.

Podívejte se do galerie realizací pasivních domů

Náš tým zkušených projektantů projektuje v moderním síťovém CAD 3D BIM programu Allplan. Při návrzích klademe důraz na funkční dispozice, vizuálně (architektonicky a objemově) se snažíme přizpůsobit lokalitě budoucí stavby a najít např. i u moderních staveb prvek citlivě propojující jeho dispozice řadové zástavbě sousedících starších domků.

Významnou výhodou je průběžný kontakt našich projektantů se stavbou. Získávají tak zkušenosti, jak která jejich řešení fungují, jaká je jejich reálná složitost a náročnost provedení, a vznikají tak ověřená řešení – technicky funkční, ekonomická a jednoduchá na montáž.

Projekty profesí zpracovávají výhradně trvale spolupracující subdodavatelé, je zaručena trvalá kvalita i časové termíny.

Preferujeme klienty, kteří chápou význam projektové přípravy projevující se v eliminaci případných nákladných změn vzniklých v průběhu stavby.

Podívejte se do galerie realizací rodinných domů >

Máte další otázky? Podívejte se na časté dotazy >