Title Image

Stavíme rodinné domy

Novostavby rodinných domů

Zajišťujeme stavbu rodinných domů „na klíč“ – pro investora zajistíme veškerou dodávku stavebních prací, řemesel, instalací, profesí a podobně. Hlavní práce provádí naši zaměstnanci. Za dodávky prací, které jsou zajišťovány formou subdodávky, ale kontrolovány našim stavbyvedoucím, nese naše firma plnou záruku.

Přejít do galerie

Poskytujeme komplexní službu

Spolu se službou realizace stavby se zbavujete činností a nákladů, o kterých mnohdy ani netušíte, že byste je museli udělat. Přitom zabírají energii a čas – organizace, projednávání, úpravy, koordinace, kalkulace. Nemusíte shánět doklady ke kolaudaci, od nás je obdržíte ve složce spolu s povolením užívání stavby. Nemusíte domýšlet řešení, navrhneme je za Vás. A Vy se můžete naplno věnovat své profesi.

VEDEME VÁS CELÝM PRŮBĚHEM STAVBY

Klienta vedeme technicky i časově tak, aby práce plynule navazovaly jedna na druhou. Získáváte tak čas na důležitá rozhodnutí a nejste nuceni ve vleku událostí rozhodovat unáhleně.

Podpora projekční části společnosti je mnohdy stavebníky doceněna až v průběhu jejich stavby. O to však významněji – oceňují úsporu svého času, připravená řešení k projednání i úsporu peněz při hladkém průběhu stavby předané v termínu.

SPOLEHLIVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Preferujeme a klientům nabízíme pouze námi dlouhodobě ověřená řešení, která minimalizují možnosti lidské chyby při výstavbě a zajišťují trvalé bezvadné provedení stavby.

Dodáváme pouze ucelené části stavby – například hrubá stavba, nikoliv jednotlivé díly a konstrukce. Veškerou koordinaci pro dodržení termínu a kvality si tak dokážeme zajistit a Vám garantovat.

VYUŽÍVÁME ZNALOSTÍ ZE STAVBY PASIVNÍCH DOMŮ

Funkční technická řešení ze stavby pasivních domů běžně aplikujeme i u standardních domů. Tady přenášíme zkušenosti, kdy správně vyřešený stavební detail, parozábrany či difuzně otevřené konstrukce eliminuje:

  • prostup hluku či úniky tepla chybným osazením oken
  • plísně na oknech a v interiéru
  • kondenzaci vodních par v konstrukci a postupnou degradaci materiálů
  • tepelné mosty v řešení složitých či jinak specifických detailů
  • nekvalitní výměnu vzduchu ve vnitřním prostředí

Snaha o ekonomicko a technicky vyváženou stavbu

Pokud stavíme podle dodaných – cizích projektů, využíváme našich znalostí a zkušeností z realizovaných staveb ke snaze o efektivní výstavbu a trvalou funkčnost stavby. Např. složitě proveditelné, či obecně používané, ale problematické detaily často úspěšně nahradíme řešením lépe proveditelným a trvale funkčním, mnohdy zjednodušíme a současně zlevníme konstrukční systém při úplném zachování původní dispozice objektu, u tlouštěk zdí a zateplení provedeme optimalizace, která jsou ekonomičtější a tepelně významně lepší než ta navrhovaná v původním projektu. Výsledkem je pro klienta významná úspora.

KVALITNÍ PRACOVNÍCI

Naši zaměstnanci – technici a dělníci absolvují pravidelná školení s certifikáty ve výrobních podnicích hlavních dodavatelů stavebního materiálu.

Kvalitní pracovní zázemí, odborné vedení průběhu stavby i jejich vlastní smysluplná práce znamená minimální fluktuaci pracovníků a odpovědný průběh stavby. Těší nás, že každoročně několik zákazníků vyjadřuje výslovné uspokojení s průběhem stavby i chováním, vstřícností, odborností a prací našich dělníků, mnohdy doplněné o nefinanční materiální poděkování těmto pracvníkům přímo na stavbě.