Title Image

Stavíme developerské projekty

CO TO OBNÁŠÍ

Díky vlastním developerským projektům zvládáme systémy financování, projektování, stavbu i prodej bytů a nebytových prostor. Máme finanční, technické i odborné znalosti.

Prošli jsme si celým procesem, máme osobní zkušenosti jako developer (investor), projektant, stavitel i prodejce developerského projektu. Ten není jen o vlastní stavbě, jedná se o soubor nejrůznějších požadavků a organizace celého systému tak, aby byl ekonomicky soběstačný, byl zvládnut v daném čase a finančním cash flow a realizován v sjednaných termínech.

Současně musí být vyřešeno mnoho protichůdných požadavků financujících bank, smlouvy i celý systém prodeje akceptovatelný všemi účastníky procesu – banka developera, hypoteční banky kupujících, podmínky zápisu do katastru nemovitosti apod. Umíme splnit veškeré povinnosti spojené se vznikem společenství vlastníků domu, jeho vedení, až do převzetí profesionálním správcem.

CO STAVÍME

Soustředíme se jak na bytové domy (např. aktuálně dokončený Prostějov, Drozdovice), tak na soubory staveb s více rodinnými domy (Vracov, Uherský Brod – Újezdec). Mezi developerské projekty soukromých investorů také patří domy sociálních služeb (DPS Boršice, 2x Hluk, 2x Vracov, Veselí nad Moravou aj.), kdy jsme ve většině případů nastavili celý proces – od nákupu pozemku, přes celkovou ekonomiku a samozřejmě projekt, stavbu a prvotní nastavení nájemního provozu.

Financování

Realizovali jsme systém financování projektu s 28 byty (finanční objem cca 100 mil. Kč) přesně dle podmínek úvěrující banky, bez nutnosti jakéhokoliv dodatku, který by narovnával, nebo napravoval odlišný průběh stavby a prodeje od postupu, který jsme na počátku nastavili.

Projektování

I na výše uvedeném vlastním projektu jsme zpracovali 5 principiálně zcela odlišných studií, 3 zásadní a řádově 20 dílčích změn vybraného návrhu k realizaci z důvodu, aby bylo dosaženo prostorných dispozic bytů při zachování technické jednoduchosti s jasným cílem = ekonomicky efektivní stavba.

U každé studie byly podrobně zkoumány veškeré aspekty návrhu pro následnou synergii se stavbou – objekty navrhujeme technologicky tak, aby byly realizovatelné ve zrychleném režimu, ekonomicky efektivně a bez nutnosti takových subdodavatelů, kteří by mohli znamenat ekonomickou nejistotu z důvodu možných změn cen ve stavebnictví.

Benefit ARCHIKA => už v rámci projektu uvažujeme nad co nejjednodušší stavbou.

Stavba

Synergie s projektovou částí firmy – stálá projektová podpora po dobu výstavby, využití zkušeností pracovníků i pro přípravu obchodních dokladů – karty bytu, vizualizace pro účely prodeje apod.

Propojenost obou oddělení umožňuje (na rozdíl od většiny developerů) nabídnout klientské změny ve velmi nadstandardním rozsahu.

Obchod

Prodej nerealizujeme pomocí prostředníka (realitní kanceláře), v místě stavby zřizujeme kancelář, kde probíhají obchodní jednání, řešení klientských změn apod. Toto řešení je výhodou pro klienta/investora (obchodník je zaměstnancem developera a o stavbě ví vše) i pro stavební firmu (nedochází k informačnímu šumu a k časovým prodlevám) při řešení požadavků klientů a možností dle aktuální rozestavěnosti stavby.

PROČ ZAJÍMÁME INVESTORY

Jsme komplexní dodavatel – máme vlastními realizacemi prověřené finanční, technické i odborné znalosti. Nejsme finanční skupina, v projektování i stavbě jsme soběstační. Oproti velkým developerům proto dokážeme být levnější, rychlejší, efektivnější a můžeme tedy pracovat i na developersky menších projektech.

Aktuálně realizovaný developerský projekt

Uh. Hradiště – Vésky
nové klimatizované byty 2kk a 3kk
projekt – stavby – prodej bytů

Více informací zde

Zaujali jsme Vás developerskými projekty?