Title Image

Stavíme podnikatelské objekty

STAVBY POD DROBNOHLEDEM

Podnikatelé a firmy jsou poučení a profesionální zadavatelé staveb, přesně vědí kolik si mohou dovolit proinvestovat, ví kdy, co a v jaké kvalitě potřebují doda, bez technických či administrativních závad ihned po dokončení užívat. Stavby požadují v prvotřídní kvalitě a mají vždy svůj technický dozor.

Dozor investora chápeme nikoliv jako projev nedůvěry, ale jako partnera, se kterým je možno každodenně bez zbytečného odkladu řešit aktuální situace na stavbě, ať už jsou dány změnami, specifickými podmínkami stavby, běžící výrobou, či jinými požadavky.

VÍCE PROSTORU PRO BUSSINES

Synergický efekt odborného realizátora a současně projektanta stavby si jasně uvědomují naši stálí zákazníci ze strany podnikatelů, pro které opakovaně stavby realizujeme. Díky odbornosti naší stavební části, podpory našeho projektového oddělení a seriózního přístupu všech zúčastněných získává klient více času na svůj primární bussines.

Přes vyšší cenu danou vzdáleností naší základny od místa stavby jsme pro některé z nich realizovali stavby i zcela mimo region, ve kterém běžně působíme – realizace v Brně, Praze byla logisticky složitější, ale obstáli jsme se ctí. Taková důvěra zadavatele mluví za vše.